Vår tilnærming

Cappelen Damm karts fokus er leveranse av innhold og mellomvare.

Cappelen Damm kart prioriterer innhold og mellomvare, men også applikasjoner blir en viktig del av vår portefølje. Vi skal utvikle våre sterkeste sider, og sørge for at våre partnere har en solid støttespiller de til enhver tid er trygge på hvor de har. Innenfor sentrale markedssegmenter vil vi ha flere partnere.

Sammen med lojale partnere skal vi videreutvikle eksisterende og nye markeder.

Vi kan tilby navigerbare data for hele verden, tilgjengelig etter samme spesifikasjon, rikt innhold som gjør opplevelsen langs veien spennende og interessant for den reisende samt mellomvare som er bygget for integrasjon med andre applikasjoner.