TomTom

Digitale kart og rikt innhold på tvers av landegrensene.

TomTom er en av verdens desidert største leverandører av navigerbare, digitale kartdata for veifarende. MapSolutions inngikk allerede i 1999 en avtale med Tele Atlas (nå TomTom) om å produsere datagrunnlaget for Norge. Tele Atlas ble gjennom dette partnerskapet med MapSolutions den første internasjonale leverandøren av navigerbare, digitale veikart for Norge. Gjennom denne avtalen opprettet Tele Atlas for første gang en produksjonsløype der en ekstern partner hadde ansvaret for synfaring og oppbygging av et av deres datasett. Som norsk partner har vi tilgang til data for hele verden, og til et stort nettverk av andre partnere som utvikler og leverer spennende tjenester.

Tele Atlas eies i dag av Europas største produsent av navigasjonsløsninger, TomTom. Tele Atlas’ kart benyttes for utenom TomTom av en rekke store og toneangivende aktører innen navigasjon og kartvisning som Google Maps, Mio, Navman osv.