Multinet Premium POI-er

 

Brukere av digitale kart forlanger informasjon som tillater dem å finne folk, steder og tjenester de trenger hvorenn de er. Multinet POI-er tilbyr innhold som gjør akkurat det. TomTom POI-produktet er et todelt produkt der basis POI ligger i Multinet produktet og øvrige i Multinet premium produktet. Det finnes 29 millioner premium POI-er globalt, inkludert de mest populære: mat, drivstoff, overnatting og detaljhandelselskaper. Hver POI-forekomst inneholder et nøkkelsett av attributter som gjør det enkelt for brukere å finne den ønskede destinasjonen. POI-er blir validert hvert kvartal for å sikre kvalitet og nøyaktighet. POI-ene er knyttet til Multinet via ID-er som gjør det enkelt å benytte dem sammen med dette produktet.

Bransjelogoer er et eget lag i POI-produktet. Disse fargereproduksjonene av firmalogoer (.jpg) gir videre forbedret kartvisning og gir brukeren en ekstra kilde til identifisering av destinasjonsvalg.

Eksempler på POI-kategorier

 

Det finnes over 500 POI-kategorier i Premium POI-produktet, og de omfatter f.eks. disse kategoriene:

Flyplass                                Legekontor

Bysenter                               Hotell/Motell

Fergeterminaler                    Restaurant

Sykehus                               Forretning

Nasjonalparker                    Sportsenter

Jernbanestasjon                 Teater/Kino