Connect Plus

 

Connect Plus ble opprettet for å møte markedets etterspørsel etter navigerbare data i nye geografiske områder, med hovedvekt på en rask time-to-market.

ConnectPlus har navigerbar funksjonalitet vel egnet for PNAV-markedet og for bilindustrien. Selv om det inneholder færre attributter enn Multinett, har connectPlus en grunnleggende strukturell kvalitet som garanterer en enkel sammenkopling til Multinet.

 

Multinet_dekning