TomTom Logistics

tomtom-transportation-logistics_tcm131-21178

Enten man flytter folk eller varer, rykker ut i krisesituasjoner eller leverer pakker, må kjøretøyene være styrt av det mest nøyaktige lastebilnavigasjon- og informasjonssystem som er tilgjengelig. TomTom tilbyr bransjeledende logistikkinnhold, enestående veinett-dekning og den mest nøyaktige, omfattende og up-to-date trafikkinformasjon.

.

Våre viktigste forretningsmessige fordeler for transport og logistikknæringer omfatter:
• Bedre sikkerhet: Hindre at lastebiler blir ledet dit de kan være i fare for å forårsake skade på kjøretøy eller infrastruktur
• Enklere samsvar: Unngå dyre bøter for brudd på restriksjoner
• Større effektivitet: Reduser flåtens driftskostnader ved å begrense antall kilometer utenom rutene og øke ressursutnyttelsen
• Mer kundetilfredshet: Beregn forbedret ankomsttider og hold deg til dem
• En grønnere flåte: Reduser drivstofforbruk og utslipp til miljøet