Locus

Løsningsleverandøren Locus har en enestående posisjon i flere av sine kjernemarkeder.

Blant nødetatene har Locus i mange år hatt en særstilling. Dette gjelder både for helseforetakenes ambulanser, så vel som innenfor brannetaten. Her handler det virkelig om å redde liv og verdier.

Også innenfor området vakt, verdi og assistanse har Locus har meget sterk stilling. Selskapet løsninger bidrar til:

– oversikt, kontroll og effektivitet

– oppdragshåndtering, ressursstyring, oppdragsformidling, posisjonering, alarmhåndtering, tilbakemelding, status

 

 

 

Les mer på www.locus.no