Kartdata og posisjonering på web

Robust web service

CDME Cappelen Damm Map Engine

 

Cappelen Damm kart tilbyr kart og geografiske data som kan hentes og presenteres fra webtjenester. Disse webtjenestene kan utviklere av web-løsninger benytte for å hente inn og vise kart og geodata i sine løsninger.

 

  • Kartvisning

Cappelen Damm kart viser kartbilder med 12 ulike nivåer av zoom. Vi tilbyr muligheten til å panorere kartet og zoome inn til ett kartutsnitt. Det er også mulig å markere punkter på kartet .

 

  • Geokoding

Vi har en webservice hvor man kan søke opp byer og adresser som returnerer ett punkt (X og Y koordinat) som kan brukes til rutekalkulasjon. Vi kan også finne nærmeste sted eller adresse ut fra et gitt punkt.

 

  • Planlegging og beregning av ruter

Cappelen Damm kart tilbyr rutekalkulasjon med rutebeskrivelse. Vi finner den raskeste og korteste veien fra punkt A til punkt B, man kan også sette inn flere punkter mellom A og B man vil besøke(viapunkter).  Rutebeskrivelsen inneholder data som forteller deg hvor langt det er til du skal svinge av både i form av tid og avstand.

 

  • POI

Vi har også en database over steder som kan være av interesse. Disse er knyttet til et sett koordinater i kartet som har mer utfyllende informasjon. POI-ene kan hentes ut basert på og sortert etter bestemte kilder eller POI-typer. Vi kan også levere POI-dataene enten som XML eller som en tekstfil.

 

  • Mobilposisjonering

Vi kan også lokalisere en GSM-enhet, for eksempel en mobiltelefon, til et punkt innenfor et visst radius fra en GSM-antenne.

 

Vi tilbyr support og opplæring ved bruk av disse webtjenestene. Cappelen Damm kart har også 24/7 support.

 

Innhold i CDME:

 

Cappelen Damm kart benytter TomTom-data for nettverket i kartmotoren. Bakgrunnskart er dels fra TomTom, dels fra eget kartmateriale. Hele Vest-Europa er allerede tilgjengelig, og det innebærer at våre partnere kan få tilgang til oppdaterte og detaljerte data, som kan benyttes i en rekke ulike tjenester. Våre partnere kan selv bidra til å skape sin særegne kartografi i sine tjenester. Mange legger dessuten inn eget innhold.

Dekning for verden for øvrig er tilgjengelig, så vel som andre typer geografisk innhold.

 

Ta kontakt for en nærmere presentasjon.

 

 

POI

 

Rikere informasjon om hva som skjer ulike steder, er et prioritert område for Cappelen Damm kart. Vi har etablert en egen webservice som inneholder mer enn 10 000 interessepunkter (POI) for Norge utover standard POI som følger TomToms Multinet-kart. Her ligger det allerede stedfestet informasjon for mer enn 1300 norske steder. Informasjonen er delt inn i ulike kategorier, slik at det er mulig å velge ulike kombinasjoner for visning i forskjellige tilfeller.

All informasjon er gjenstand for redaksjonell behandling og holdes oppdatert.

Dette biblioteket er under kontinuerlig utvidelse.

 

Ta kontakt dersom du ønsker å ta i bruk POI.

Ta kontakt for mer informasjon om kartmotoren: svein.tore.nummedal@cappelendamm.no