GIRO

Det kanadiske selskapet Giro har utviklet velfungerende løsninger for en rekke omfattende logistikkutfordringer

I Norge leverer de en rekke løsninger innenfor kollektivtransport, blant annet for selskaper som Ruter og Skyss.

Giro leverer løsningen Georoute til Bring (Posten Norge), så vel som Royal Mail i England og Deutsche Post i Tyskland.

Les mer på www.giro.com