Connect

 

Connect gir global dekning i TomTom-formater og støtter grunnleggende ruting og visningsfunksjonalitet. Connect har kvaliteter som gjør det ideelt for Internett, trådløse applikasjoner og til forretningsapplikasjoner i områder der Multinett og ConnectPlus ikke er tilgjengelige. Connect er knyttet til TomToms navigerbare kartgrunnlag for en sømløs, grensekryssende ruting.

 

Multinet_dekning