3D Landmarks

 

Med produktet 3D Landmarks og Landmark-ikoner introduserer TomTom strukturer og monumenter i kartmiljøet som er verdt å merke seg. De fleste av disse strukturene lar seg umiddelbart gjenkjenne på bakgrunn av deres silhuetter, arkitektoniske stil og historiske betydning. Ved å ha disse til stede på kartet får man en visuell appell og forbedret brukeropplevelse.

Grunner til å bruke 3D Landmarks og Landmark-ikoner

  1. Forbedrer kartvisningen med fotorealistiske 3D-fremstillinger av landemerker.
  2. Presenterer for sluttbrukeren klare kjente viapunkter for å orientere seg.
  3. Brukes sammen med avanserte bymodeller og 2D bykart for å utnyttet det fulle potensialet til TomTom-visualisering .

Notre Dame i 3D                  Bymodell New York sammen md 2d citymap og 3D LM