2D City Maps

 

 

Bygningsomriss som er tilrettelagt for MultiNet

 

Sammen med TomTom MultiNet kan man benytte 2D City Maps. Dette er bygningsomriss for sentrumsområder. 2D City Maps foreligger for de største byene i land med MultiNet. For Norge finnes data for Oslo og Bergen.

 

Mer Informasjon? Ta kontakt med Svein Tore Nummedal:

Svein.tore.nummedal@cappelendamm.no

mobil/telefon : 90173400 / 21617838