Velkommen til Cappelen Damm kart

Hvem er vi?

Cappelen Damm kart er en avdeling i Norges største forlagshus Cappelen Damm AS. Vi består av tidligere

Mapsolutions AS og Cappelen kart. Vi ble samlokalisert så tidlig som 01.05.2011. Ved sammenslåingen ble

vi en slagkraftig og fremtidsrettet avdeling med betydelig større kartkompetanse. Vi lager og oppdaterer

både papirkart og digitale kart samt utfører konsulentoppdrag

 

Veien er målet

Siden 1965 har vi jobbet med å utvikle kart over Norge og vi har i disse årene bygget opp et solid sortiment

som omfatter bil- og turistkart, bilatlas og fjellkart. Våre kart skårer stadig best i ulike karttester takket være

de strenge kvalitetskravene vår kartredaksjon stiller til samtlige kart i vårt sortiment. Vi har jobbet

med navigerbare kartdata siden 1998 og lagde det første navigerbare digitale veikartet for Norge.